Водостоци

Подмяна на водостоци се налага когато има спукана тръба или разместени водостоци.

Наложително е да се предприемат бързи действия, преди течащата по фасадата вода да предизвика поражения, водещи до скъпоструващи ремонти.

Цената за подмяна се дава след оглед на място и зависи от сложността на демонтажа и монтажа. Също и от вида на избраните нови водостоци.